Lekáreň s prepojením na ERP

Skladové hospodárstvo pre lekárne, vrátane výdaja liekov na recepty, spracovanie receptov a fakturáciu zdravotným poisťovniam. Súčasťou je aj modul pre predaj liekov cez registračnú pokladnicu.
- Automatické načítanie ŠUKL-katalógu, kategorizácia a precenenie liekov
- Zostavy pre zdravotné poisťovne (tlačovo aj elektronicky)
- Príjem tovaru elektronicky
- Spracovanie receptov vrátane taxovania
- Spracovanie "MS" liekov
- možnosť všetkých výstupov do textového súboru
- možnosť všetkých výstupov do pdf formátu
- možnosť vybraných výstupov do excelu
- vybrané výstupy v nemčine a angličtine
- možnosť pracovať s hospodárskym rokom, rozdielnym od kalendárneho
- možnosť zvoliť domácu menu (štandartne EUR)
- automatické denné zálohy
- zabudovaná ročná závierka vo všetkých moduloch
- užívateľsky prístupné archívne databázy
- a ďalšie ...