Fakturácia a sklady tovaru

Skladové hospodárstvo pre režim tovarov a výrobkov s fakturáciou.
- možnosť otvoriť 999 skladov tovaru
- možnosť otvoriť 999 skladov výrobkov
- možnosť otvoriť neobmedzený počet tovarových položiek
- možnosť evidovať výrobné čísla
- evidencia šarží
- metóda priemerných cien
- možnosť automaticky účtovať pohyby tovaru – príjem, výdaj, predaj
- automatický zápis vystavených faktúr do saldokonta pohľadávok
- on-line spolupráca s modulom registračná pokladňa
- cenníky
- základný (možnosť modifikovať pre každý sklad samostatne)
- dealerský (3 úrovne dealerských rabatov)
- v cudzej mene
- zmluvné ceny odberateľov
- systém objednávok
- systém rezervácií
- akciové balíky
- import údajov od dodávateľov
- export údajov o predaji podľa druhov skladových zásob
- zostavy stavu zásob
- zostavy pohybu zásob – skladové karty, obratové súpisky,...
- inventúrne zostavy
- vyhodnotenie predaja – obrat, hrubý zisk, obchodná marža, rabat
- možnosť všetkých výstupov do textového súboru
- možnosť všetkých výstupov do pdf formátu
- možnosť vybraných výstupov do excelu
- vybrané výstupy v nemčine a angličtine
- možnosť pracovať s hospodárskym rokom, rozdielnym od kalendárneho
- možnosť zvoliť domácu menu (štandartne EUR)
- automatické denné zálohy
- zabudovaná ročná závierka vo všetkých moduloch
- užívateľsky prístupné archívne databázy
- a ďalšie ...