Personalistika a mzdy

Obsahuje dva samostatné navzájom previazané podsystémy. Personálna evidencia, ktorá má za cieľ evidenciu informácii o zamestnancoch a poskytovanie prehľadov potrebných pre personálnych manažérov. Druhá časť mzdy využíva údaje z personálnej evidencie pri spracovaní miezd zamestnancov. Súčasťou modulu sú:
- Výkazy pre všetky zdravotné poisťovne vrátane príloh (tlačovo aj elektronicky)
- Výkazy pre sociálnu poisťovňu vrátane príloh (tlačovo aj elektronicky)
- Štvrťročné prehľady a ročné hlásenie pre daňové úrady (tlačovo aj elektronicky)
- Štatistické výkazy (tlačovo aj elektronicky)
- Rekapitulácie podľa rôznych kritérii
- Príkazy na úhradu (tlačovo aj elektronicky)
- Prepojenie na dochádzkové systémy
- Prepojenie na účtovníctvo (RERO,SAP,Navision, ... )
- možnosť všetkých výstupov do textového súboru
- možnosť všetkých výstupov do pdf formátu
- možnosť vybraných výstupov do excelu
- vybrané výstupy v nemčine a angličtine
- možnosť pracovať s hospodárskym rokom, rozdielnym od kalendárneho
- možnosť zvoliť domácu menu (štandartne EUR)
- automatické denné zálohy
- zabudovaná ročná závierka vo všetkých moduloch
- užívateľsky prístupné archívne databázy
- a ďalšie ...