POS systémy

Jedná sa o registračnú pokladnicu na báze počítačového riešenia. Pozostáva zo softvérovej aplikácie „PegasPOS“ a fiškálnej tlačiarne „PEGAS FM06“. Systém disponuje otvorenosťou a veľmi bohatou funkcionalitou a je predurčený do hotelových, reštauračných a obchodných prevádzok. Je schopný uspokojiť menej i veľmi náročných používateľov. Má bohatú konektivitu a umožňuje prepojenie so skladovým hospodárstvom i cez internetové prostredie.

Výhody odlišujúce PegasPOS od klasických registračných pokladníc.

 • neobmedzený počet tovarov (PLU), tovarových a sortimentných skupín
 • 5 možných cenových hladín
 • možnosť viacero EAN kódov na jednu tovarovú položku
 • možnosť alfabetického vyhľadávania tovarov
 • možnosť tlače tovarových cenoviek
 • široká ponuka uzávierkových zpráv
 • možnosť vzdialeného prístupu (internet / intranet)
 • implementovaný vernostný systém
 • prehľadné a pohodlné ovládanie
 • komfort počítačového zadávania zmien a nových položiek
 • jednoduchá integrácia do pokladničných systémov

Integrácia do pokladničných systémov
Registračná pokladnica „PegasPOS“ môže pracovať samostatne , ale taktiež môže byť súčasťou pokladničného (skladového) systému. Pretože konektivita s touto pokladnicou nie je na fyzickej úrovni ale prenosové médium môže byť lokálna alebo globálna počítačová sieť (intranet/internet), pokladnica môže byť súčasťou jednej rozľahlej homogénnej siete s neobmedzenou geografickou topológiou. Čo poskytuje obrovský benefit spoločnostiam s pobočkovou pôsobnosťou.

Funkcionalita
Pokladnica má neobmedzený počet PLU, s možnosťou zaraďovania do neobmedzeného počtu tovarových alebo sortimentných skupín. Môže pracovať buď v „Obchodnom“ alebo „Reštauračnom“ režime.