RERO Ekonomika

Komplexný informačný systém pre hospodárske organizácie, ktorý svojou previazanosťou umožní správny pohľad na podnikové procesy.
Technológia tenkého klienta znižuje nároky na koncové zariadenia a komunikačnú infraštruktúru. Systém je škálovateľný a prispôsobitelný tak malým organizáciam, ako aj organizáciam so zložitou organizačnou a geografickou štruktúrou.