Referencie

  Výber zaujímavých referencií, ktoré naša firma realizovala:
 

 
TPD Euronics
Zavedenie a údržba kompletného informačneho systému IS RERO pre veľko a maloobchod s modulom účtovníctva a miezd. Napojenie na elektronické registračné pokladnice. Prepojené všetky prevádzky z celého slovenska.
Databázová platforma Caché s shadow serverom.

  euroKontor s.r.o., Business & Drive s.r.o.
Zavedenie a údržba kompletného informačneho systému IS RERO pre veľko a maloobchod s modulom účtovníctva a miezd. Napojenie na elektronické registračné pokladnice. Prevádzky z asynchrónnou replikáciou pre synchronizáciu údajov.
Databázová platforma Caché.

  EuroFood Slovakia s.r.o. (Let's go Drink)
Zavedenie a údržba kompletného informačneho systému IS RERO s modulom výroby.
Databázová platforma Caché.

  Hammerbacher SK
Zavedenie a údržba informačného systému IS RERO pre vedenie účtovníctva, fakturácie, miezd ...
Prepojenie s externým výrobným modulom implementovaným u zákazníka.
Databázová platforma Caché.

  GlaxoSmithKline, ELV produkt a.s.
Zavedenie a údržba modulov Personalistika a Mzdová agenda z IS RERO.

  Slovenská plavba a prístavy - Lodná osobná doprava, a.s.
Zavedenie a údržba informačného systému IS RERO pre vedenie účtovníctva, fakturácie a miezd. Reštauračný modul, prepojenie na externé prenosné registračné pokladnice.

  European tourism portal (www.visiteurope.com)
Spolupráca na vývoji portálu s firmou Siemens PSE, členom konzorcia ETD Project Consortium.
JSP, PostgreSQL, Spring framework, Hibernate, RedHat (CMS).

  Rhapis s.r.o., Plantago s.r.o. (skupina Zares)
Centrálizovaný obchodný systém s predajnými miestami (POS). Online komunikácia cez internet. Integrovaný systém s externými databankami.