Reštaurácia - Kalkulácie jedál

Modul poskytujúci informácie potrebné pre správnu cenotvorbu a kontrolu dodržiavania receptúr. Modul je doplňujúci k modulu 'Sklady materiálu'.
 
- receptúry jedál sa vytvárajú zadávaním množstva jednotlivých materiálov na určitý počet porcií jedál
- zadaním výrobných strát, réžií a zisku možnosť získať kompletnú cenovú kalkuláciu
- výdaj hotových jedál vytvára výdajky zo skladu materiálu
- výdaj hotových jedál
  - priamym zadávaním
  - dávkovým spôsobom z nepripojenej registračnej pokladne
  - on-line z pripojenej registračnej pokladne